• Om NIL

Bannerannonser på NILs nettsider

På NILs nettsidene ligger det ca 350 portfolioprosjekter, kalender, nyheter, fagartikler og medlemsinformasjon, markedsplass og konkurranseutlysninger.  Medlemmer har i tillegg tilgang til passordbelagte sider med kontrakter osv. Nettsidene oppdateres hver arbeidsdag.

Her treffer du med andre ord våremedlemmer, våre medlemmers kunder og presse og media.

Nettannonser vises både på forsiden og på alle bakenforliggende sider.  Fra nil.no får du direkte link til din nettside. Både jpeg, giff og swf-filer kan benyttes. 

  Priser eks mva

Bannerannonser 180 x 50 pixler

Pris pr. måned

Pris pr. kvartal

 

kr 1 750 

kr 4 250

Bannerannonser 180 x 180 pixler

Pris pr. måned

Pris pr.  kvartal

 

kr 2 500

kr 6 000

Ta kontakt for mer informasjon:

Tlf:  + 47 23 33 24 64
Mob: + 47 97 17 62 30
epost: nil@nil.no


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her